เข้าสู่เว็ปเก่า

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น

-หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์กรุงเทพมหานคร

GIS NEWS

 • Digital Literacy Thailand
  Digital Literacy Thailand
  Update news:05-03-2561 11:03:36
  อ่านรายละเอียด

 • หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
  หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
  Update news:02-10-2560 08:10:47
  อ่านรายละเอียด

 • ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
  ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
  Update news:02-10-2560 06:10:19
  อ่านรายละเอียด

 • หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online)
  หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online) เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 จำนวน 25 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 จำนวน 25 คน
  Update news:27-09-2560 07:10:05
  อ่านรายละเอียด

More