เข้าสู่เว็ปเก่า

แบบสำรวจความพึงพอใจหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครชั้นสูง (Gis Advanced) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เข้าสู่แบบสำรวจ

แบบทดสอบการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครชั้นสูง (Gis Advanced) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เข้าสู่แบบทดสอบ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น

-หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง

การให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

-แผนที่พื้นที่เขตการปกครอง

-แผนที่กรุงเทพรายเขต

-แผนที่พื้นที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข

-แผนที่สถิติ

-ข้อมูล GIS รูปแบบ SHAPE FILE

GIS NEWS

 • เฟซบุ๊กเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ยกระดับสื่อมืออาชีพ
  เฟซบุ๊กเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ยกระดับสื่อมืออาชีพ
  Update news:13-01-2560 04:01:52
  อ่านรายละเอียด

 • บริษัทประกันญี่ปุ่นเริ่มแล้ว ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานแทนคน
  บริษัทประกันญี่ปุ่นเริ่มแล้ว ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานแทนคน
  Update news:10-01-2560 04:01:53
  อ่านรายละเอียด

 • Kuri หุ่นยนต์ Smart Home ออกแบบโดย Pixar
  Kuri หุ่นยนต์ Smart Home ออกแบบโดย Pixar
  Update news:06-01-2560 04:01:57
  อ่านรายละเอียด

 • เฟซบุ๊กเพิ่มฟีเจอร์ช่วยจัดการข่าวปลอม
  เฟซบุ๊กเพิ่มฟีเจอร์ช่วยจัดการข่าวปลอม
  Update news:13-12-2559 04:01:29
  อ่านรายละเอียด

More