เข้าสู่เว็ปเก่า

แบบสำรวจความพึงพอใจหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครชั้นสูง (Gis Advanced) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เข้าสู่แบบสำรวจ

แบบทดสอบการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครชั้นสูง (Gis Advanced) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เข้าสู่แบบทดสอบ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น

-หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง

การให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

-แผนที่พื้นที่เขตการปกครอง

-แผนที่กรุงเทพรายเขต

-แผนที่พื้นที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข

-แผนที่สถิติ

-ข้อมูล GIS รูปแบบ SHAPE FILE

GIS NEWS

 • เฟซบุ๊กเปิดบริการใหม่ Workplace ใช้ประสานงานภายในบริษัท
  เฟซบุ๊กเปิดบริการใหม่ Workplace ใช้ประสานงานภายในบริษัท
  Update news:28-11-2559 07:11:34
  อ่านรายละเอียด

 • รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) รุ่น 1 และ รุ่น 2
  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) รุ่น 1 วันที่14-16 ธันวาคม 2559 และ รุ่น 2 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2559
  Update news:23-11-2559 03:11:13
  อ่านรายละเอียด

 • หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS)
  หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS)
  Update news:17-11-2559 03:11:11
  อ่านรายละเอียด

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำปี 2560
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำปี 2560
  Update news:14-11-2559 08:11:03
  อ่านรายละเอียด

More