ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ GIS e-Learning

Bangkok GIS e-Learning

     ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเนื้อหาบทเรียน การเรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จึงกลายเป็นเรื่องง่ายและ สร้างความเข้าใจเรื่อง GIS ได้แบบ Step by Step โดย GIS e-Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี Internet ซึ่งจะนำเสนอ บทเรียนในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างวีดีโอ เสียงภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษร ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจ และง่ายต่อการทำ ความเข้าใจ

     GIS e-Learning จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ เรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการเรียนได้ตามความสะดวก โดยยังคงได้รับสาระ ความรู้พื้นฐานอย่างครบถ้วนเช่นเดียว

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ดาวน์โหลด...เอกสารการฝึกอบรม
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Wednesday, 13 March 2019, 11:24AM
 
ดาวน์โหลด...เอกสารการฝึกอบรม 
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง
(BMA GIS ONLINE) ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ http://tiny.cc/001l3y หรือ Scan QRCode ตามรูป ได้เลยคะ

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Wednesday, 13 March 2019, 11:16AM
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562

http://circular.bangkok.go.th/easinetimage/inetdoc…

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี ๒๕๖๒

...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(173 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Tuesday, 23 January 2018, 10:08AM
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2561
http://circular.bangkok.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_BMA.C00000012.31721_1_FCS_1_pdf

อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(164 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Monday, 30 October 2017, 10:05AM
 

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น
2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(187 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
วิธีการเข้าใช้ระบบ GIS e-Learning
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Friday, 31 March 2017, 12:35PM
 

การเข้าใช้ระบบ GIS e-Learning สำหรับผู้เรียน

 

Coding error detected, it must be fixed by a programmer: Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้