ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Tuesday, 23 January 2018, 10:08AM
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2561
http://circular.bangkok.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_BMA.C00000012.31721_1_FCS_1_pdf

อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 (หลักสูตร 3 วัน)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 (หลักสูตร 3 วัน)