เข้าสู่เว็ปเก่า

Application จุดทิ้งขยะ ของกทม. เพื่อค้นหาจุดทิ้งขยะในระยะใกล้เคียง โครงการ “ทิ้งเป็นที่…เก็บเป็นเวลา” (Android)

รายงานแสดงที่ตั้ง วางถังขยะ 
    Android Application Garbag Point
 

GIS NEWS

 • ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 1 รุ่น 3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น
  Update news:29-10-2561 15:10:40
  อ่านรายละเอียด

 • ระบบ BMA GIS ONLINE
  ระบบ BMA GIS ONLINE
  Update news:18-06-2561 10:06:31
  อ่านรายละเอียด

 • ความแตกต่างระหว่าง Encoding vs Encryption vs Hashing vs Obfuscation
  ความแตกต่างระหว่าง Encoding vs Encryption vs Hashing vs Obfuscation
  Update news:11-06-2561 10:06:03
  อ่านรายละเอียด

 • ค่าใช้จ่ายในการทำ mobile app คิดอย่างไง
  ค่าใช้จ่ายในการทำ mobile app คิดอย่างไง
  Update news:02-05-2561 14:05:15
  อ่านรายละเอียด

More