แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มเขตของกทม. 

ขั้นตอนในการนำข้อมูลรูปภาพแผนที่ไปใช้งาน

. click แผนที่ที่ต้องการ จะได้ภาพแผนที่          จากภาพใช้ปุ่มด้านล่างมุมขวาย่อขยายภาพ     ใช้เครื่องมือปุ่มด้านซ้ายเพื่อ save หรือ print ข้อมูล  

                      

 แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มของเขตกทม12กลุ่มเขต ขนาดกระดาษ  A 4 ขนาดกระดาษ  A 3

 

แผนที่กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กท1)    แผนที่กลุ่มลุมพินี (กท2)  แผนที่กลุ่มวิภาวดี (กท3)     แผนที่กลุ่มเจ้าพระยา(กท4) 
แผนที่กลุ่มกรุงธนบุรี (กท5)    แผนที่กลุ่มตากสิน(กท6)  แผนที่กลุ่มพระนครเหนือ(กท7)       แผนที่กลุ่มบูรพา(กท8)  
แผนที่กลุ่มสุวินทวงศ์ (กท9)    แผนทีกลุ่มศรีนครินทร์ (กท10)   แผนที่กลุ่มมหาสวัสดิ์(กท11)        แผนที่กลุ่มสนามชัย (กท