เข้าสู่เว็ปเก่า
+DATA

 

ประเภทและระดับของการล็อค
: 2562-09-10 10:09:18  อ่านรายละเอียด
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลพร้อมกัน
: 2562-08-06 08:08:40  อ่านรายละเอียด
การกู้ข้อมูลจากความขัดข้องที่เกิดจากข้อผิดพลาดของรายการและสื่อบันทึกข้อมูล
: 2562-08-06 08:08:52  อ่านรายละเอียด
การกู้ข้อมูลจากความขัดข้องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์
: 2562-08-06 08:08:45  อ่านรายละเอียด
ประเภทของการเกิดความขัอข้อง
: 2562-08-06 08:08:59  อ่านรายละเอียด
ลักษณะส่วนรวมของวิว
: 2562-08-06 08:08:02  อ่านรายละเอียด
การปรับปรุงวิว
: 2562-08-06 08:08:58  อ่านรายละเอียด
วิว(View)
: 2562-06-27 10:06:18  อ่านรายละเอียด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
: 2562-06-27 08:06:00  อ่านรายละเอียด
การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
: 2562-06-06 09:06:53  อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1 234