header

 

 

เกี่ยวกับ GIS

 

bullet] ShapeFile (แผนที่มาตราส่วน 1:20,000)

ดาวน์โหลด ShapeFile แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่สำคัญต่าง ๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร, ที่ตั้งสำนักงานเขต ฯลฯ 

height:= 25 มีนาคม 2559 มีการปรับปรุงโดยเพิ่มพื้นที่แขวงในกรุงเทพมหานคร

height:= 24 เมษายน 2558 มีการปรับปรุงและเพิ่ิมเติม :

1. กลุ่มข้อมูลด้านการบริหารการปกครอง : ปรับปรุงที่ตั้งสำนักงานเขตของ กทม., ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. และเพิ่มข้อมูลพื้นที่ให้บริการของตำรวจนครบาล

2. กลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา : ปรับปรุงที่ตั้งโบสถ์คริสต์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตพื้นที่ กทม.

3. กลุ่มข้อมูลด้านการแพทย์และอนามัย : เพิ่มข้อมูลพื้นที่บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

4. กลุ่มข้อมูลด้านผังเมืองและการใช้ประโยขน์ที่ดิน : เพิ่มข้อมูลประเมินราคาที่ดินในเขต กทม.::: Open Source GIS Software ::: height:=

Open Source Software สำหรับงานด้าน GIS (Free and Open Source Software for Geospatial: FOSS4G)

(แหล่งที่มา : http://hub.qgis.org, http://www.gi.mict.go.th และ http://www.maptools.org)


Packaged Tools and Utilities

free Mapguide Open Source 3.0 

โปรแกรมฟรีสำหรับงาน GIS Server

 

src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif Quantum GIS Desktop

โปรแกรมฟรีสำหรับงาน GIS ชื่อที่เรียกคือ Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะหน้าต่างที่ใช้งานง่ายอีกโปรแกรมหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น ที่สำคัญเป็นโปรแกรมฟรีด้วย (Open Source Geographic Information System)

Quantum GIS Desktop downloads page


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif Map Window

เป็นฟรีซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถพื้นฐานในการ วิเคราะห์จัดทำและนำเสนอแผนที่ ในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับงานแผนที่

Map Window downloads page


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif MS4W : Map Server for Windows

เป็น Map Server ตัวหนึ่งที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ติดตั้งไม่ยาก เสถียร รองรับการทำงานของ user ได้หลายระดับ

 MS4W downloads page


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif OSGeo-Live

เป็นระบบปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศโดยรวมเอาโปรแกรมต่างๆทางด้าน GIS มารวมไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง ผ่านอุปกรณ์ USB thumb drive สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Xubuntu, Microsoft Windows, Apple OSX

 OSGeo-Live downloads page


Web Tools for GIS


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif Autodesk MapGuide Viewer ActiveX control

โปรแกรม  Plug-in  ของ Autodesk MapGuide เพื่อช่วยในการแสดงผลแผนที่

download


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif CartoWeb

framework ตัวหนึ่ง สำหรับการทำงาน Map Server Base รองรับการทำงาน SOAP Web services

Carto Web download page


Desktop Tools for GIS


src=/bangkokgis_2008/userfiles/images/download/image/peg.gif GRASS

สนับสนุนเครื่องมือการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านราสเตอร์และเวกเตอร์ จัดได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์สำหรับภูมิสารสนเทศที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก GRASS 6 มีโมดูลที่ใช้งานเป็นฟังก์ชันต่างๆ กว่า 500 โมดูล GRASS มีโมดูลสนับสนุนการวิเคราะห์เฉพาะทาง (Vertical Solution) เช่น การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์การพังทลายของดิน

GRASS download page


INTERNET TOOLS


bullet Ad-Aware Free Antivirus+ (โปรแกรมกำจัด Spyware และแบนเนอร์) 10.2

โปรแกรม แอนตี้ไวรัส (Antivirus Program) แจกฟรี ที่เอาไว้ กำจัด เจ้า แบนเนอร์และ Spyware ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลก

License : Freeware

 

bullet Microsoft Security Essentials (โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่อัพเดทแบบเรียลไทม์จากไมโครซอฟท์)

เพื่อป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ และให้การป้องกันแบบเรียลไทม์
License : Freeware
 

 

SOFTWARE UTILITIES

 

bullet] WinScan2PDF (โปรแกรม พิมพ์เอกสารเป็น PDF ได้อย่างรวดเร็ว แบบพกพา) 1.8x

ดาวน์โหลดแบบ อ่านภาษาแบบ ปกติ

ดาวน์โหลดแบบ อ่านภาษาแบบ Unicode

License : Freeware

 

bullet 3DP Chip (โปรแกรม ช่วยดูสเปค Hardware ช่วยหา Driver ได้อย่างแม่นยำ) 12

โปรแกรม ช่วยค้นหา Driver สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ภายเครื่องคอม ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น CPU / Motherboard / การ์ดจอ ฯลฯ ประหยัดเวลาในการหา ไปได้เยอะเลยทีเดียว แจกฟรีอีกต่างหาก

License : Freeware

 

bullet CPE17 Autorun Killer (AntiAutorun)

โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัสที่ใช้ Flash หรือ Thumb Drive

License : Freeware

 

 

 

border=0 เอกสารประกอบการอบรม BMA GIS ONLINE 54 (1 มิ.ย. 2554)

 

border=0 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ

 

border=0 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

border=0 การจัดทำระบบ GIS เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (PowerPoint)

 

border=0 เอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทำระบบสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (5 มิ.ย.2550)