+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 1 รุ่น 3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น
Update news:
2561-10-29 15:10:40 > อ่านรายละเอียด
ระบบ BMA GIS ONLINE
ระบบ BMA GIS ONLINE
Update news:
2561-06-18 10:06:31 > อ่านรายละเอียด
ความแตกต่างระหว่าง Encoding vs Encryption vs Hashing vs Obfuscation
ความแตกต่างระหว่าง Encoding vs Encryption vs Hashing vs Obfuscation
Update news:
2561-06-11 10:06:03 > อ่านรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการทำ mobile app คิดอย่างไง
ค่าใช้จ่ายในการทำ mobile app คิดอย่างไง
Update news:
2561-05-02 14:05:15 > อ่านรายละเอียด
Digital Literacy Thailand
Digital Literacy Thailand
Update news:
2561-03-05 11:03:36 > อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
Update news:
2560-10-02 08:10:47 > อ่านรายละเอียด
ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
Update news:
2560-10-02 06:10:19 > อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online) เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 จำนวน 25 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 จำนวน 25 คน
Update news:
2560-09-27 07:10:05 > อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
Update news:
2560-09-27 06:10:49 > อ่านรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น 3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น
Update news:
2560-09-26 06:10:31 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1 2345678910 (42)