+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

MIT คิดค้น AI เพื่อสตรีมมิ่งวีดีโอ โดยไม่ติด Buffering แม้เน็ตห่วย

 

การติด Buffering ขณะรับชมวีดีโอออนไลน์หรือการสตรีมมิ่งวีดีโอ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เคยเจอปัญหานี้กันมาแล้ว เป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ขณะรับชมวีดีโอออนไลน์เกิดอาการสะดุดหรือติด Buffering สร้างความหัวเสียให้ไม่น้อย อย่างไรตามปัญหาดังกล่าวกำลังจะถูกแก้ไขผ่านเทคโนโลยี AI 

หนึ่งในบริการวีดีโอออนไลน์อย่าง YouTube ใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า ABR (Adaptive BitRate) หาค่าความละเอียดที่วีดีโอควรจะแสดงผล สามารถวัดค่าความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและช่วยปรับเพิ่มหรือลดความละเอียดของการแสดงผลวีดีโอตามความความเหมาะสมของคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยรักษาความต่อเนื่องในขณะเล่นวีดีโอ หรือไม่ให้ติด Buffering นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามกลุ่มนักวิจัย Computer Science and Artificial Intelligence Lab จาก MIT (CSAIL) ได้พัฒนา AI ประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า “Pensive” เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจะทำหน้าที่ปรับแต่งอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่คงที่ เพื่อให้การรับชมวีดีโอราบรื่นและมีคุณภาพสม่ำเสมอโดยไม่ติด Buffering ซึ่งจากการทดสอบใช้ Pensive ผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่าช่วยลดการติด Buffering ของวีดีโอสตรีมมิ่งลงถึง 10-30% พร้อมช่วยให้คุณภาพของการรับชมดีขึ้นประมาณ 10-25% 

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการรับชมวีดีโอออนไลน์ครั้งนี้ กลุ่มนักวิจัยหวังเป็นทางเลือกให้ผู้บริการอย่าง Netflix, YouTube หรือผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวีดีโอรายอื่นๆ สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชม รวมถึงเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการสตรีมมิ่งวีดีโอความละเอียดสูงผ่าน VR ได้ในอนาคตอันใกล้นี้
 
ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์  Aripfan
post : พฤหัสบดี  ที่ 17  สิงหาคม  2560  เวลา  14:30:09 น.  by  www.CreditOnHand.com
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2560-08-17 08:08:45