+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)

เตรียมพบกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลแผนที่ และการประยุกต์ใช้งาน GIS ผ่านระบบ Smart Phone 

#โดยทีมงาน BMA GIS Online

สนใจสมัคร  คลิก

 
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2560-10-02 08:10:47