+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

8 คำตอบที่หน่วยงานรัฐอยากรู้ จาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

 

8 คำตอบที่หน่วยงานรัฐอยากรู้ จาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

17 มิถุนายน 2562 11:07:19
 
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.dga.or.th/th/content/920/13468/

 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2562-06-21 10:06:26