หน่วยงานเกี่ยวกับ IT ของกทม.
คุณจันทร์จิรา
25-03-2545
เวลา 13:41:12


พิมพ์
ขณะนี้มีหน่วยงานใดบ้างของ กทม. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ IT

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

เจ้าหน้าที่ กสศ.
00-00-543
เวลา 10:32:59


หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน IT ของกทม.<br>
มี 4 กอง คือ <br>
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์<br>
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์<br>
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์<br>
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )