ศูนย์กลางส่งเสริมกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และการพักผ่อนหย่อนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 

ศูนย์กีฬาฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ความเป็นมา
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เป็นศูนย์กีฬาที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสวัสดิการสังคมจัดสร้างขึ้นใหม่ในที่ดินบริจาค จำนวน 48 ไร่ 69 ตารางวา ในเขตมีนบุรี เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

สถานที่ตั้ง: ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กทม
โทร: 0 2543 8486
วันทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-21.00 น.

ประเภทสมาชิกศูนย์กีฬา รับสมัครเยาวชนชาย - หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีอายุ 5 - 15 ปี )
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีอายุ 15 ปีขึ้นไป )
- ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครสมาชิกว่ายน้ำ )
อัตรค่าสมัครและค่าธรรมเนียม
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 15 ปี ค่าสมัครปีละ 10 บาท
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าสมัครปีละ 40 บาท

กิจกรรมที่ให้บริการในศูนย์
- ลีลาศ,ศิลปะ, คหกรรม, แอโรบิค , ห้องสมุด , นาฎศิปล์, ฟุตบอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล,
เทควันโด, ปิงปอง,เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ว่ายน้ำ
รถประจำทางที่ผ่านสาย
- 131, สายหัวตะเข้-มีนบุรี, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา

 


 
 

 

 
 

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง 10400