ศูนย์กลางส่งเสริมกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และการพักผ่อนหย่อนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 

ศูนย์กีฬาอ่อนนุช

ความเป็นมา
เดิมเป็นศูนย์เยาวชนวัดปทุมคงคา อาศัยอยู่บนชั้นล่างของอาคารโรงเรียนพุทธมามะผู้เยาว์ วัดปทุมคงคา เป็นที่ทำการศูนย์ฯ ต่อมในปี พ.ศ. 2528 ทางศูนย์เยาวชนวัดปทุมคงคาได้รับอนุมัติให้ย้ายพื้นที่ก่อสร้างมายังบริเวณหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช โดยได้รับมอบที่ดินจากสำนักงานเขตพระโขนง และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์เยาวชนอ่อนนุช สังกัดผ่านพัฒนาเยาวชน 2 กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม และในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์กีฬาอ่อนนุช สังกัดฝ่ายส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคม


สถานที่ตั้ง: ถนนอ่อนนุช 71 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
โทร: 0-2321-5839, 0-2320-1368
วันทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-21.00 น.

ประเภทสมาชิกศูนย์กีฬา รับสมัครเยาวชนชาย - หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีอายุ 5 - 15 ปี )
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีอายุ 15 ปีขึ้นไป )
- ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครสมาชิกว่ายน้ำ )
อัตรค่าสมัครและค่าธรรมเนียม
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 15 ปี ค่าสมัครปีละ 10 บาท
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าสมัครปีละ 40 บาท

กิจกรรมที่ให้บริการในศูนย์
- ฟุตบอล, ฟุตซอล, ว่ายน้ำ, เทนนิส, เสริมสร้างสมรรถภาพ, ตะกร้อ, แอโรบิก, เปตอง, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล
รถประจำทางที่ผ่านสาย
- 11

 


 
 

 

 
 

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง 10400