ศูนย์เยาวชนฯ สวนวชิรเบญจทัศ

สถานที่ตั้ง: ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 0 6846 2519
วันทำการ: วันอังคาร- อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. 

ระเบียบการการรับสมัครสมาชิก
ประเภทสมาชิกและค่าสมัคร
ศูนย์เยาวชน(บัตรสีขาว) อายุ 8-18 ปี ค่าสมัคร 10 บาทต่อปี
ศูนย์เยาวชน(บัตรสีชมพู) อายุ 19-24 ปี ค่าสมัคร 20 บาทต่อปี
ศูนย์ชุมชน(บัตรสีเขียว) อายุ 25 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 40 บาทต่อปี
หลักฐานการรับสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
ใบรับรองแพทย์ (ถ้าต้องการว่ายน้ำ)

 

กิจกรรมพื้นฐาน 8 ด้าน

 

       
พลศึกษา
นาฏศิลป์และดนตรี
ศิลปะ
คหกรรม
 
 
       
พัฒนาบุคลิกภาพ
ลานชีวิตใหม่ในวันหยุด
ประกวดกิจกรรมของศูนย์ฯ
แอโรบิค

 

 
 

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง 10400