ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

  ข่าวสาธารณสุข กทม.

  การเดินทาง

 

  จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายอาชีพ

จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนก

 จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนก

 

bullet

คนกรุงป่วยท้องร่วงพุ่ง ช่วงหน้าร้อน  ชี้สาเหตุกินอาหารริมฟุตบาท

bullet

โรคติดต่อทางอาหาร ช่วงฤดูร้อน

 

สายรถเมล์ที่ผ่านโรงพยาบาลสังกัด กทม. 

 

ค้นหาสถานพยาบาล

 

 

 

ค้นหาสถานพยาบาล

 

ค้นหาสถานพยาบาล

 

 

 

ค้นหาสถานพยาบาล

หน่วยงานสาธารณสุข เว็บไซต์โรงพยาบาลสังกัด กทม. เว็บไซต์ด้านสุขภาพ
 
bullet

สำนักอนามัย กทม.

bullet

สำนักการแพทย์ กทม.

bullet

กระทรวงสาธารณสุข

 

bullet

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

bullet

 โรงพยาบาลตากสิน

bullet

โรงพยาบาลกลาง

bullet

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

bullet

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ

bullet

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

bullet

โรงพยาบาลสิรินธร

 

 
bullet

สมุนไพรดอทคอม

bullet

สุขภาพ เพื่ออนาคต

bullet

หมอชาวบ้าน

 

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
bullet ขั้นตอนการจัดทำ GIS Web สาธารณสุข
bullet คู่มือการใช้งาน Autodesk MapGuide Author เบื้องต้น

 

       

ข้อมูล/เทคนิค  :  ชนาธิป  บุตรดี

ออกแบบ  :  สิรินันท์  อินทร์ปราบ

นิสิตฝึกงาน  ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ